• Samen de klauwgezondheid op de melkveebedrijven verbeteren

    Dat is het doel van het HEC. Het HEC is een samenwerkingsverband tussen partijen die allen het belang van een goede klauwgezondheid op melkveebedrijven inzien en streven naar verbetering.

Videobewaking voor automatische opsporing van kreupele koeien (CattleEye)

Een nieuwe ontwikkeling in de opsporing van kreupele koeien is het op de markt komen van videobewakingssystemen. Echter, het is altijd de vraag of deze systemen betrouwbaar genoeg zijn om van toegevoegde waarde te zijn op melkveebedrijven en om de kosten van aanschaf te kunnen rechtvaardigen. Daarom worden deze systemen onderworpen aan een zgn. validatie-onderzoek, dat wil zeggen doen deze systemen in voldoende mate waarvoor ze zijn bedoeld.

In dit artikel, gepubliceerd in 2023, is het systeem CattleEye onderwerp van onderzoek. De bevindingen van twee experts met betrekking tot de mobility score werden vergeleken met de resultaten uit CattleEye. Daarnaast werd de mogelijkheid van CattleEye om potentieel pijnlijke laesies op te sporen voorafgaand aan het bekappen.

De resultaten waren kort samengevat:

· CattleEye scoorde wat betreft de locomotie hetzelfde als de experts.

· Bij het opsporen van pijnlijke laesies gaf CattleEye betere resultaten dan de expert die aanwezig was bij het bekappen en de koeien voor het bekappen beoordeelde.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee. 

Proefschrift dr. Arne Vanhoudt over verschillende aspecten van de Ziekte Van Mortellaro.
Arne Vanhoudt heeft dit onderzoek uitgevoerd op de Veterinaire Faculteit in Utrecht en is nu werkzaam bij Royal GD. Arne heeft namens Royal GD zitting in het HEC.
De link naar het volledige proefschrift is: https://doi.org/10.33540/1746

De hoofdconclusies worden hieronder samengevat samen met de link naar het gepubliceerde artikel.

VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer

Open innovatie- en kenniscentrum VKON zet diergezondheid en dierenwelzijn centraal in de transitie naar circulaire veehouderij. Vanuit het project Kringlooplandbouw Overijssel wordt een serie podcasts opgenomen over verschillende onderwerpen. Klauwgezondheid is daar een van.

De volgende link geeft toegang tot de podcast Klauwgezondheid waarbij dierenarts Chantal Duijn (VKON) in gesprek gaat met Gerrit Hooijer, voorzitter van het HEC.

Beluister hier de podcast

Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis)

Ozonwater, water behandeld met Ozon (O3), heeft antimicrobiële en antioxyderende eigenschappen. Het wordt daarom gebruikt in bv. de tandheelkunde en de voedingsindustrie.
In dit onderzoek (uitgevoerd in Estland) is gekeken of er gunstige effecten zijn bij de preventieve behandeling van Digitale Dermatis (DD, Mortellaro). Hiertoe werd een vergelijkende studie opgezet, waarbij gedurende 5 maanden de toepassing bij koeien van een spray met ozonwater (n=134) werd vergeleken met een voetbad (n=168) met aangezuurde (pH 3,5-5,5) kopersulfaat 2% (CuSO4). Overigens, voetbaden met kopersulfaat zijn in een aantal Europese landen verboden.

Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont.

Veel veehouders accepteren klauwproblemen als ‘iets wat er nu eenmaal bij hoort’, merkt foktechnicus Pieter van Goor. Maar wie wil werken aan verbetering, kan volgens hem veel bereiken. Registratie in DigiKlauw helpt om grip te krijgen op klauwgezondheid. En ook fokkerij kan bijdragen aan een koppel koeien met minder problemen.

Actie Wakker Dier en reactie LTO.

Een nieuwe abri- en radio-campagne van Wakker Dier over kreupelheid bij melkkoeien. Een op de vijf melkkoeien ervaart pijn bij het lopen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “De zorg voor melkkoeien schiet ernstig tekort als ruim 300.000 koeien in Nederland kreupel zijn.

Kreupelheid is één van de grootste dierenwelzijnsproblemen bij koeien. Ze moeten iedere dag lopen van de melkmachine naar de voer- en de ligplekken. Bij koeien die kreupel zijn doet iedere stap zeer. Pijn aan klauwen (voeten) en gewrichten door ontstekingen zijn de belangrijkst oorzaak van kreupelheid.

Risico’s van klauwbekappen laat in de dracht

Verreweg de meeste koeien worden bekapt in een bekapbox, waarbij een poot wordt opgetild en een of meerdere banden onder de buik worden aangebracht. Daarbij wordt extern druk uitgeoefend op de inwendige organen, waaronder de baarmoeder. De ene koe ondergaat deze procedure min of meer gelaten, terwijl andere koeien gestrest raken. In een Deens onderzoek is nu gekeken of het bekappen van koeien laat in de dracht (stress, externe druk) gevolgen heeft voor het verdere verloop van de drachtigheid.

On the way to PlanetProof

Het HEC is voor melkveehouders die leveren aan de melkstroom On the way to PlanetProof de samenwerking aangegaan met SMK om landelijk de trainingen aan te bieden  uit het certificeringsschema die behoren bij de onderdelen 4.6 en 4.12 uit het certificeringsschema. De redenen daarvoor zijn kwaliteitsbewaking en zorgdragen voor een goede organisatie in de uitvoer van trainingen.

De deelnemende bureaus die de trainingen uitvoeren zijn CowSignals® Training Company  en DTC Praktijkschool Oenkerk.

Aanmelding en organisatie wordt verzorgd door DTC Praktijkschool Oenkerk.

CowSignals en praktijkdag Klauwverzorgen;  Het volgen van de online CowSignals® cursus KlauwSignalen en 2 dagdelen praktijk klauwbekappen via DTC. Goed voor criterium 4.6 en 4.12.

Voor inschrijven en/of meer informatie klikt u op de link in de tekst. U wordt doorverwezen naar de website van Dairy Training Centre waar de inhoud en de programma’s beschreven worden en waar u zich aan kunt melden voor de door u gekozen optie en locatie.

 

Klik hier voor meer informatie