• Samen de klauwgezondheid op de melkveebedrijven verbeteren

  Dat is het doel van het HEC. Het HEC is een samenwerkingsverband tussen partijen die allen het belang van een goede klauwgezondheid op melkveebedrijven inzien en streven naar verbetering.

Studieclub klauwgezondheid voor melkveehouders

In de studieclub Klauwgezondheid ga je met 8-10 andere melkveehouders aan de slag om de klauwgezondheidssituatie van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen. Daarna pas je de uitkomsten van de analyse toe in een plan van aanpak op het eigen bedrijf met als resultaat dat je binnen afzienbare tijd resultaten boekt op klauwgezondheid. Als gevolg hiervan zijn de resultaten beter terwijl er tegelijkertijd minder gedoe is. De klauwen dragen immers de melk!

De studieclub behelst per jaar 5 dagen waarin je de deelnemende bedrijven als groep bezoekt. Op basis van bewezen checklists wordt de huidige klauwgezondheid in kaart gebracht door de deelnemers onder begeleiding van een ervaren instructeur/adviseur op klauwgezondheidsgebied. Elk kwartaal is er een bijeenkomst.

De studieclubs bezoeken in 2 jaar tijd alle bedrijven 2 x waardoor er naast een 0-meting ook een 1-meting van de klauwgezondheid plaatsvindt op elk bedrijf.

Onze motto’s zijn:

 • Collega’s leren collega’s
 • Al doende leren in de praktijk
 • Kleinschalig (groepen van max. 10)
 • Regionale opzet
 • Goede begeleiding door ervaren specialisten en adviseurs

De resultaten zijn:

 • 0- en 1-meting van de klauwgezondheid op het eigen bedrijf
 • Plan van aanpak in uitvoer
 • Betere klauwgezondheid waardoor minder uitval, hogere productie, betere vruchtbaarheid,
minder economische schade en beter welzijn

De voorwaarden voor deelname zijn:

 • De bedrijfsdata op klauwgezondheid zijn voorhanden in Digiklauw
 • Voor de bedrijven die dit niet hebben wordt Digiklauw het eerste jaar zonder kosten beschikbaar gesteld door CRV
 • Een éénmalige koppelbehandeling van alle dieren is voor de hand liggend, om goede data te hebben
 • Het eigen bedrijf wordt bezocht door de deelnemers tijdens de studieclub dag

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Begeleider Studieclub Klauwgezondheid

In de studieclub gaan 10 melkveehouders onder jouw begeleiding aan de slag om de klauwgezondheidssituatie van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen en de verbeterpunten hieruit toe te passen op hun eigen bedrijf met als resultaat het verkrijgen van een betere klauwgezondheid. Voorafgaand aan het werven van je eigen studieclub word je getraind in het begeleiden van groepen in het toepassen van 0- en 1-metingen via checklists op de bedrijven. De training zal een omvang hebben van 3 dagen. Vervolgens werf je je eigen studieclub onder de melkveehouders en start je na voldoende deelnemers bij elkaar gebracht te hebben. Organisatorisch en inhoudelijk word je ondersteund door de HEC-organisatie (uitvoering bij DTC) en door de HEC-experts.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op