Lezingen

Erfbetreders spelen ieder afzonderlijk een belangrijke rol op melkveebedrijven, echter is het kennisniveau bij erfbetreders niet uniform. Daarom worden trainingen klauwgezondheid georganiseerd voor dierenartsen en andere erfbetreders. Deze zijn naast opfrissen van basale kennis vooral gericht op preventieve maatregelen en data-analyse. Wat is hun huidige rol? Hoe kan de samenwerking tussen de verschillende erfbetreders beter van de grond komen?

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op