Onderzoek

Het mede-initiëren van onderzoeksvoorstellen om de preventieve klauwgezondheid te verbeteren en het ontsluiten van deze informatie voor de verschillende doelgroepen van het HEC (melkveehouders, rundveepedicures, bedrijfsleven, en onderwijsinstellingen).

Om dit te realiseren zal actief getracht worden onderzoeksbudget te verwerven en en tot (verdere) samenwerking te komen met faculteit Utrecht, UGent en HBO-opleidingen. Het succes van deze aanpak heeft alles te maken met de perceptie “in het veld” met betrekking tot het grote belang van klauwgezondheid voor dierwelzijn incl. diergezondheid.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Dier

Proefschrift dr. Arne Vanhoudt over verschillende aspecten van de Ziekte Van Mortellaro.

De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee.

› Lees verder

VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer

Open innovatie- en kenniscentrum VKON zet diergezondheid en dierenwelzijn centraal in de transitie naar circulaire veehouderij. Vanuit het project Kringlooplandbouw Overijssel wordt een serie podcasts opgenomen over verschillende onderwerpen. Klauwgezondheid is daar een van.

De volgende link geeft toegang tot de podcast Klauwgezondheid waarbij dierenarts Chantal Duijn (VKON) in gesprek gaat met Gerrit Hooijer, voorzitter van het HEC.

Beluister hier de podcast

› Lees verder

Actie Wakker Dier en reactie LTO.

Een nieuwe abri- en radio-campagne van Wakker Dier over kreupelheid bij melkkoeien.

› Lees verder

Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode

In deze studie op 8 bedrijven is een mogelijk verband onderzocht tussen stagedrag van koeien (middels pootsensoren) in de transitieperiode en het optreden van zoolbloedingen- en/of zweren 8-12- weken na het kalven.

› Lees verder

Management

Videobewaking voor automatische opsporing van kreupele koeien (CattleEye)

Een nieuwe ontwikkeling in de opsporing van kreupele koeien is het op de markt komen van videobewakingssystemen. Echter, het is altijd de vraag of deze systemen betrouwbaar genoeg zijn om van toegevoegde waarde te zijn op melkveebedrijven en om de kosten van aanschaf te kunnen rechtvaardigen. Daarom worden deze systemen onderworpen aan een zgn. validatie-onderzoek.

› Lees verder

Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen

In deze studie werd de schade op een typisch Nederlands melkveebedrijf (125 koeien) ten gevolge van suboptimale mobiliteit geschat op € 15.342 ofwel € 123 per koe.

› Lees verder

Risico’s van klauwbekappen laat in de dracht

In een Deens onderzoek is nu gekeken of het bekappen van koeien laat in de dracht (stress, externe druk) gevolgen heeft voor het verdere verloop van de drachtigheid.

› Lees verder

Techniek

Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis)

Ozonwater, water behandeld met Ozon (O3), heeft antimicrobiële en antioxyderende eigenschappen. Het wordt daarom gebruikt in bv. de tandheelkunde en de voedingsindustrie.

› Lees verder

Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont.

Veel veehouders accepteren klauwproblemen als ‘iets wat er nu eenmaal bij hoort’, merkt foktechnicus Pieter van Goor. Maar wie wil werken aan verbetering, kan volgens hem veel bereiken. Registratie in DigiKlauw helpt om grip te krijgen op klauwgezondheid. En ook fokkerij kan bijdragen aan een koppel koeien met minder problemen.

 

› Lees verder