Onderzoek

Het mede-initiëren van onderzoeksvoorstellen om de preventieve klauwgezondheid te verbeteren en het ontsluiten van deze informatie voor de verschillende doelgroepen van het HEC (melkveehouders, rundveepedicures, bedrijfsleven, en onderwijsinstellingen).

Om dit te realiseren zal actief getracht worden onderzoeksbudget te verwerven en en tot (verdere) samenwerking te komen met faculteit Utrecht, UGent en HBO-opleidingen. Het succes van deze aanpak heeft alles te maken met de perceptie “in het veld” met betrekking tot het grote belang van klauwgezondheid voor dierwelzijn incl. diergezondheid.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Dier

Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode

In deze studie op 8 bedrijven is een mogelijk verband onderzocht tussen stagedrag van koeien (middels pootsensoren) in de transitieperiode en het optreden van zoolbloedingen- en/of zweren 8-12- weken na het kalven.

› Lees verder

Management

Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen

In deze studie werd de schade op een typisch Nederlands melkveebedrijf (125 koeien) ten gevolge van suboptimale mobiliteit geschat op € 15.342 ofwel € 123 per koe.

› Lees verder

Risico’s van klauwbekappen laat in de dracht

In een Deens onderzoek is nu gekeken of het bekappen van koeien laat in de dracht (stress, externe druk) gevolgen heeft voor het verdere verloop van de drachtigheid.

› Lees verder

Techniek

Nog geen artikelen geplaatst