Studieclubs

Het HEC is een organisatie waarin laagdrempelig contact bestaat tussen vrijwel alle organisaties die iets betekenen in klauwgezondheid in Nederland. Uitwisseling van praktijkervaringen, bespreken van (resultaten van) nieuwe behandelmethodes en preventieve maatregelen en bespreken van de vraag hoe melkveehouders nog beter kunnen worden bediend door de rundveepedicures.

Daarnaast worden trainingen georganiseerd zoals studieclubbegeleider en adviseur klauwgezondheid. De opleiding tot rundveepedicure is uitgebreid met preventie en bedrijfsanalyse en integrale samenwerking met andere erfbetreders. Er wordt binnen het HEC nagedacht over de huidige en toekomstige rol als rundveepedicure op de melkveebedrijven.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Studieclub klauwgezondheid voor melkveehouders

dinsdag 1 juni 2021

Studieclub klauwgezondheid voor melkveehouders In de studieclub Klauwgezondheid ga je met 8-10 andere melkveehouders aan de slag om de klauwgezondheidssituatie van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen. Daarna pas je de uitkomsten van de analyse toe in een plan van aanpak op het eigen bedrijf met als resultaat dat je binnen afzienbare tijd resultaten boekt op klauwgezondheid. Als gevolg hiervan...

› Lees verder...

Begeleider Studieclub Klauwgezondheid

maandag 31 mei 2021

Begeleider Studieclub Klauwgezondheid In de studieclub gaan 10 melkveehouders onder jouw begeleiding aan de slag om de klauwgezondheidssituatie van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen en de verbeterpunten hieruit toe te passen op hun eigen bedrijf met als resultaat het verkrijgen van een betere klauwgezondheid. Voorafgaand aan het werven van je eigen studieclub word je getraind in het begeleiden...

› Lees verder...