AB Vakwerk

AB Vakwerk is de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in Nederland en vindt haar oorsprong in de agrarische sector. De wortels liggen zowel in Friesland, als in Noord-Holland.


Halverwege jaren ’50 kende Nederland een periode van hoogconjunctuur met als gevolg een grote vraag naar arbeidskrachten in de handel en industrie. Door afvloeiing naar andere branches, dreigde in de agrarische sector een tekort aan vakkrachten te ontstaan. Opkomende mechanisatie zorgde ervoor dat landarbeiders overbodig werden en er eenmansbedrijven ontstonden. Deze bedrijven waren kwetsbaar bij ziekte en arbeidspieken. Het initiatief tot de oprichting van de eerste boerenhulpverenigingen was daarmee geboren.