Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 10 van veterinaire instituten.

De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat dierenartsen die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Utrecht wereldwijd aan de slag kunnen.

Naast onderwijs zijn onderzoek en patiëntenzorg de twee andere pijlers van de faculteit.