Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode

donderdag 25 augustus 2022

Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode

In deze studie op 8 bedrijven is een mogelijk verband onderzocht tussen stagedrag van koeien (middels pootsensoren) in de transitieperiode en het optreden van zoolbloedingen- en/of zweren 8-12- weken na het kalven. De transitieperiode werd ten opzichte van de kalfdata onderverdeeld in 3 periodes: -14 tot -2, -1 tot 1 en 2 tot 14 dagen. Het stagedrag werd beoordeeld aan de gemiddelde dagelijkse statijd en de gemiddelde langste statijd. Alleen koeien zonder zoolproblematiek met een volledige registratie van alle klauwbehandelingen werden in de studie opgenomen. 8 tot 12 weken na het kalven werden de poten bekapt en eventuele laesies geregistreerd.

Er werd geen verband gevonden tussen het stagedrag van koeien in de beide periodes voor het kalven, maar een langere statijd over de dag en langer staan per keer 0-2 weken na het kalven verhoogde het risico op het ontwikkelen van zoolbloedingen – en/of zweren. Bij vaarzen kwam minder kreupelheid voor dan bij koeien.

Auteurs beklemtonen dat deze studie mogelijk te weinig “power” heeft vanwege het lage aantal dieren met zoolbloedingen – en/of zweren. Bovendien geven zij aan dat veel risicofactoren elkaar kunnen beïnvloeden, waardoor het effect van bepaalde variabelen lastiger is te bepalen.
Het volledige artikel is hier beschikbaar.

<em>Bron: Hanna K. Eriksson, Ruan R. Daros, Marina A.G. von Keyserlingk, and Daniel M. Weary. Standing behavior and sole horn leasions: A prospective observational longitidunal study. Journal of Dairy Science 104: 11018-11034; https://doi.org/10.3168/jds.2020-19839</em>

Download de pdf bij dit artikel ‹ Ga terug

donderdag 25 januari 2024
Videobewaking voor automatische opsporing van kreupele koeien (CattleEye) Een nieuwe ontwikkeling in de opsporing van kreupele koeien is het op de markt komen van videobewakingssystemen. Echter, het is altijd de vraag of deze systemen betrouwbaar genoeg zijn om van toegevoegde...
› Lees verder...

De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee. 

donderdag 21 september 2023
De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee.  Proefschrift dr. Arne Vanhoudt over verschillende aspecten van de Ziekte Van Mortellaro. Arne Vanhoudt heeft dit onderzoek uitgevoerd op de Veterinaire Faculteit in Utrecht en is nu werkzaam bij Royal...
› Lees verder...

VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer

donderdag 17 november 2022
VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer Open innovatie- en kenniscentrum VKON zet diergezondheid en dierenwelzijn centraal in de transitie naar circulaire veehouderij. Vanuit het project Kringlooplandbouw Overijssel wordt een serie podcasts opgenomen...
› Lees verder...

Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis)

donderdag 21 september 2023
Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis) Ozonwater, water behandeld met Ozon (O3), heeft antimicrobiële en antioxyderende eigenschappen. Het wordt daarom gebruikt in bv. de tandheelkunde en de voedingsindustrie. In dit onderzoek (uitgevoerd in Estland) is gekeken of er...
› Lees verder...

Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont.

maandag 21 november 2022
Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont. Veel veehouders accepteren klauwproblemen als ‘iets wat er nu eenmaal bij hoort’, merkt foktechnicus Pieter van Goor. Maar wie wil werken aan verbetering, kan volgens hem veel bereiken. Registratie in DigiKlauw helpt om...
› Lees verder...

Actie Wakker Dier en reactie LTO.

donderdag 17 november 2022
Actie Wakker Dier en reactie LTO. Een nieuwe abri- en radio-campagne van Wakker Dier over kreupelheid bij melkkoeien. Een op de vijf melkkoeien ervaart pijn bij het lopen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “De zorg voor melkkoeien schiet ernstig tekort...
› Lees verder...

Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen

donderdag 25 augustus 2022
Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen In deze studie werd de schade op een typisch Nederlands melkveebedrijf (125 koeien) ten gevolge van suboptimale mobiliteit geschat op € 15.342 ofwel € 123 per koe. Er werd gebruik gemaakt van een nieuw simulatiemodel,...
› Lees verder...

Risico's van klauwbekappen laat in de dracht

dinsdag 27 september 2022
Risico's van klauwbekappen laat in de dracht Verreweg de meeste koeien worden bekapt in een bekapbox, waarbij een poot wordt opgetild en een of meerdere banden onder de buik worden aangebracht. Daarbij wordt extern druk uitgeoefend op de inwendige organen,...
› Lees verder...