• Samen de klauwgezondheid op de melkveebedrijven verbeteren

    Dat is het doel van het HEC. Het HEC is een samenwerkingsverband tussen partijen die allen het belang van een goede klauwgezondheid op melkveebedrijven inzien en streven naar verbetering.

Hoofcare Expertise Centre

Het Hoofcare Expertise Centre (HEC) is een samenwerkingsverband tussen AB Vakwerk, AB Werkt, ABEOS, CRV, Dairy Training Centre (DTC), Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), Nederlands Klauwgezondheidscentrum (NGKC), Rundveepedicure Centrum en VVRP (Vereniging voor Rundvee Pedicures) en UuGent.

 Alle partijen zien het belang van een goede klauwgezondheid op melkveebedrijven en hebben ervoor gekozen om gezamenlijk te werken aan verbetering. “Door het oprichten van het HEC willen we gezamenlijk inspanningen plegen om de klauwgezondheid te verbeteren door middel van allerlei activiteiten, zoals kennisuitwisseling, maar ook stimulering van veehouders om meer data vast te leggen. Om te kunnen beantwoorden aan de vraag vanuit de veehouder zijn naast het vakmanschap van de rundveepedicures goede data essentieel om gericht en structureel klauwgezondheid te verbeteren”.

Eén van de eerste speerpunten van het HEC is daarom het verzamelen van meer data rondom klauwgezondheid. Als op meer bedrijven gegevens rondom de klauwgezondheid bekend zijn, kan er doelgerichter gewerkt worden en zullen de resultaten beter zichtbaar worden. De data zijn een belangrijk hulpmiddel bij de monitoring van klauwgezondheid op bedrijven als onderdeel van een integrale benadering van diergezondheid.

Het HEC ziet de verbinding tussen de verschillende erfbetreders (klauwbekapper/voeradviseur/dierenartsen) als noodzakelijke voorwaarde om de aandacht voor en de advisering en opleidingen over klauwgezondheid te stimuleren.

In de verbinding tussen klauwbekapper, voeradviseur en dierenarts  ziet het HEC de mogelijkheid om de aandacht voor advies en opleidingen te stimuleren en bewustwording van het nut van een goede klauwgezondheid te creëren bij veehouders.