donderdag 25 januari 2024

Videobewaking voor automatische opsporing van kreupele koeien (CattleEye)

Een nieuwe ontwikkeling in de opsporing van kreupele koeien is het op de markt komen van videobewakingssystemen. Echter, het is altijd de vraag of deze systemen betrouwbaar genoeg zijn om van toegevoegde waarde te zijn op melkveebedrijven en om de kosten van aanschaf te kunnen rechtvaardigen. Daarom worden deze systemen onderworpen aan een zgn. validatie-onderzoek, dat wil zeggen doen deze systemen in voldoende mate waarvoor ze zijn bedoeld.

In dit artikel, gepubliceerd in 2023, is het systeem CattleEye onderwerp van onderzoek. De bevindingen van twee experts met betrekking tot de mobility score werden vergeleken met de resultaten uit CattleEye. Daarnaast werd de mogelijkheid van CattleEye om potentieel pijnlijke laesies op te sporen voorafgaand aan het bekappen.

De resultaten waren kort samengevat:

· CattleEye scoorde wat betreft de locomotie hetzelfde als de experts.

· Bij het opsporen van pijnlijke laesies gaf CattleEye betere resultaten dan de expert die aanwezig was bij het bekappen en de koeien voor het bekappen beoordeelde.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Download de pdf bij dit artikel ‹ Ga terug

zondag 16 juni 2024
HEC artikel | Protocol; Aanpak klauwproblemen Klauwproblemen vergen veel aandacht van de melkveehouder en erfbetreders. Dat deze aandacht terecht is, bewijst het feit dat klauwproblemen, naast een gestoord welzijn bij de koe, oorzaak zijn van een aanzienlijke financiële schadepost. Een...
› Lees verder...

maandag 17 juni 2024
Blootstelling aan formaline op Nederlandse melkveebedrijven. De blootstelling van Nederlandse melkveehouders valt vermoedelijk binnen de vastgestelde veiligheidsnormen. Niettemin konden aanzienlijke niveaus van formaldehyde worden gedetecteerd. Deze studie benadrukt verder het belang van vervanging van formaline op melkveebedrijven en het belang...
› Lees verder...

maandag 17 juni 2024
Persbericht; Project levensduur krijgt doorstart Eind 2023 startten Valacon en VKON het project Motiveren van erfbetreders voor een verantwoorde levensduurverlenging bij melkvee. Gefinancierd door ZuivelNL in het kader van de Duurzame Zuivelketen. Er zijn gesprekken gevoerd met 19 organisaties (veevoerproducenten,...
› Lees verder...

De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee. 

donderdag 21 september 2023
De diagnose, behandeling en beheersing van digitale dermatitis bij melkvee.  Proefschrift dr. Arne Vanhoudt over verschillende aspecten van de Ziekte Van Mortellaro. Arne Vanhoudt heeft dit onderzoek uitgevoerd op de Veterinaire Faculteit in Utrecht en is nu werkzaam bij Royal...
› Lees verder...

VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer

donderdag 17 november 2022
VKON de Podcast Klauwgezondheid in relatie tot kringlooplandbouw op het melkveebedrijf met Gerrit Hooijer Open innovatie- en kenniscentrum VKON zet diergezondheid en dierenwelzijn centraal in de transitie naar circulaire veehouderij. Vanuit het project Kringlooplandbouw Overijssel wordt een serie podcasts opgenomen...
› Lees verder...

Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis)

donderdag 21 september 2023
Ozonwater als preventieve behandeling tegen Mortellaro (Digitale Dermatitis) Ozonwater, water behandeld met Ozon (O3), heeft antimicrobiële en antioxyderende eigenschappen. Het wordt daarom gebruikt in bv. de tandheelkunde en de voedingsindustrie. In dit onderzoek (uitgevoerd in Estland) is gekeken of er...
› Lees verder...

Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont.

maandag 21 november 2022
Klauwgezondheid & fokkerij; Aandacht voor klauwgezondheid loont. Veel veehouders accepteren klauwproblemen als ‘iets wat er nu eenmaal bij hoort’, merkt foktechnicus Pieter van Goor. Maar wie wil werken aan verbetering, kan volgens hem veel bereiken. Registratie in DigiKlauw helpt om...
› Lees verder...

Actie Wakker Dier en reactie LTO.

donderdag 17 november 2022
Actie Wakker Dier en reactie LTO. Een nieuwe abri- en radio-campagne van Wakker Dier over kreupelheid bij melkkoeien. Een op de vijf melkkoeien ervaart pijn bij het lopen. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “De zorg voor melkkoeien schiet ernstig tekort...
› Lees verder...

Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode

donderdag 25 augustus 2022
Relatie tussen stagedrag en zoollaesies in de transitieperiode In deze studie op 8 bedrijven is een mogelijk verband onderzocht tussen stagedrag van koeien (middels pootsensoren) in de transitieperiode en het optreden van zoolbloedingen- en/of zweren 8-12- weken na het kalven....
› Lees verder...

Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen

donderdag 25 augustus 2022
Schadebedrag (direct, indirect) door klauwproblemen In deze studie werd de schade op een typisch Nederlands melkveebedrijf (125 koeien) ten gevolge van suboptimale mobiliteit geschat op € 15.342 ofwel € 123 per koe. Er werd gebruik gemaakt van een nieuw simulatiemodel,...
› Lees verder...